8. NKVD – „stribitelių“ būstinė, milicijos namas

8. NKVD – „stribitelių“ būstinė, milicijos namas
(Vilniaus g. 40, 47)

 

8. NKVD – „stribitelių“ būstinė, milicijos namas ( Vilniaus g. 34)

Po Antrojo Pasaulinio karo Lietuvoje vėl buvo atkurta sovietų valdžia. 1945 m. liepos 7 d. nuo Trakų pusės Raudonosios armijos daliniai užėmė Vievį. Čia vyko rusų – vokiečių susišaudymai, kurių metu nukentėjo nemažai pastatų. Vievyje ir jo apylinkėse žuvo 111 Raudonosios armijos  karių, kurie buvo palaidoti šalia bažnyčios ir dabar esančiose karių kapinėse.

Šiame gražiame name po karo įsikūrė NKVD ir „stribų“ būstinė. Iki 1954 m. šį pastatą juosė aukšta tvora. Namo rūsyje buvo įrengtas karceris, kuriame buvo tardomi ir kankinami vadinamieji „liaudies priešai“. Tikriausiai ne vienas iš  jų mirė, nes vėliau atliekant žemės ūkio darbus kieme buvo rasta žmonių kaulų.

Tremties metais (1946 – 1953 m.) į šį kiemą buvo suvaromos valsčiaus „buožių“ ir kitų valdžiai neįtikusių žmonių šeimos, registruojamos ir iš Vievio geležinkelio stoties vežamos į Vilnių, o iš ten – į Sibirą. Pasibaigus trėmimams kurį laiką čia buvo milicijos nuovada.

8.NKVD – “stribitel” headquarters, militia station

After World War II, Soviet rule was restored in Lithuania. On July 7th 1945 the Red army laid siege to Vievis from the direction of Trakai. A number of buildings suffered extensive damages after a Russian – German skirmish took place in the area. 111 Red army soldiers were killed in Vievis and its surrounding areas, they were then buried in the soldiers‘ cemetery next to the church.

This beautiful house became the NKVD and the “Stribs“ headquarters after the war. A high fence surrounded the building till 1954. The basement of the house had a carcer in which so-called “enemies of the people” were interrogated and tortured. Presumably, many must have died, because later on, during the agricultural work, human bones were found buried in the yard.

During the years of exile (1946-1953) the yard was used to round up and register families of so-called “tadpoles” and other people who didn’t please the authorities, they would then be transported by train from Vievis railway station to Vilnius and from there to Siberia. Once the deportations were over, the building was used as a militia station for some time.