Atviri duomenys

Atviri duomenys (angl. Open Data) dažniausiai suprantami kaip pirminiai viešojo sektoriaus institucijų kaupiami duomenys, pateikiami tinkamu formatu, kad būtų galima juos pritaikyti tolesniam naudojimui. Atvirų duomenų pateikimas turi užtikrinti pačių duomenų prieinamumą, pakartotinį panaudojimą, o tokių duomenų naudotojai neturi būti diskriminuojami. Vievio kultūros centras informacijos neteikia, kadangi netvarko tokios informacijos rinkmenų.
Kviečiame naudotis Lietuvos atvirų duomenų portalu:
https://data.gov.lt/page/about