Veiklos sritys

Organizuodamas savo veiklą Vievio kultūros centras vykdo šiuos uždavinius:
1. Sudaro sąlygas laisvalaikio užimtumui įvairių kultūrinių interesų ir pomėgių asmenims;
2. Vykdo rinkodaros darbą, palaikyti bendradarbiavimo ryšius su seniūnijomis, įvairiomis kultūros, pramogų paslaugas teikiančiomis institucijomis ir verslininkais;
3. Kuria įstaigos veiklos programą, projektus, juos įgyvendina;
4. Dalyvauja savivaldybių, respublikinių, tarptautinių programų konkursuose papildomam finansavimui gauti;
5. Telkia visuomenines organizacijas, meno saviveiklos kolektyvus, kultūros ir švietimo darbuotojus, menininkus, siekiančius populiarinti krašto kultūrą;
6. Organizuoja profesionalaus meno pristatymą;
7. Vykdo kitą kultūrinę veiklą, skatinančią žmogaus kūrybines galias ir tenkinančią visuomenės kūrybinius poreikius.