CHORŲ FESTIVALIS – KONKURSAS „MŪSŲ DAINOSE“:  DAINOS, KURIŲ NENUPLOVĖ LIETUS

CHORŲ FESTIVALIS – KONKURSAS „MŪSŲ DAINOSE“: 

DAINOS, KURIŲ NENUPLOVĖ LIETUS

Keturioliktojo Chorų festivalio – konkurso „Mūsų dainose“ pagrindiniai renginiai, vykę du paskutiniuosius gegužės savaitgalius, sukvietė daugiau nei keturias dešimtis chorų iš įvairių Lietuvos regionų bei Lenkijos ir Estijos. Trys chorų konkursai, koncertai seniūnijose, baigiamieji jungtinių chorų koncertai – tokią plačią programą projekto dalyviams, vieviečiams bei miesto svečiams pateikė projekto, finansuojamo Lietuvos kultūros tarybos ir Elektrėnų savivaldybės, įgyvendintojas Vievio kultūros centras. Net beveik nesiliaujantis lietus nesutrukdė chorų dalyviams dovanoti gerą nuotaiką ir gerą muziką.

 

VAIKŲ CHORŲ SAVAITGALIS 

Jis prasidėjo chorų konkursu, skirtu garsiai chorvedei vievietei Aldonai Pulauskienei atminti. Vaikų ir jaunimo chorai varžėsi trijose – jaunučių, jaunių ir jaunimo mišrių chorų – kategorijose. Jaunuosius dainininkus vertino komisija: Regina Maleckaitė, Vilniaus kultūros centro LRT vaikų choro vadovė, Lietuvos dainų švenčių vyr. dirigentė, Vilma Masienė, Kauno Juozo Gruodžio konservatorijos choro vadovė, Kauno berniukų chorinio dainavimo mokyklos „Varpelis“ jaunučių choro grupės vadovė ir Natalija Krupavičiūtė, Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetės muzikos mokyklos chorinio dainavimo metodinės grupės jaunučių choro vadovė, mokytoja ekspertė.

Vertinimo komisijos sprendimu jaunučių chorų kategorijoje trečioji vieta skirta Elektrėnų „Ąžuolyno“ progimnazijos jaunučių chorui (vadovė Dalia Liubinienė), Kaišiadorių rajono Kruonio jaunučių chorui (vadovė Jolita Ivaškevičienė) ir Širvintų meno mokyklos jaunučių chorui „Garsiukai“ (vadovė Julija Jadzevičienė).

Antrąją vietą pelnė Elektrėnų meno mokyklos jaunučių choras (vadovė Laima Mažuolytė) ir Vilniaus Tuskulėnų gimnazijos jaunučių choras (vadovė Laura Žaliumaitė).

Pirmosios vietos laimėtojais pripažinti Punsko lietuvių kultūros namų jaunučių choras „Balsynėlis“ (vadovė Egidija Grimalauskienė) ir Bernardinų giedojimo mokyklos jaunučių choras „Serafimai“ (vadovė Eglė Ignatavičienė).

Jaunių chorų kategorijoje trečioji vieta skirta Ukmergės Dukstynos pagrindinės mokyklos jaunių chorui (vadovė Vilma Retienė), antroji – Vilniaus Gabijos progimnazijos jaunių chorui (vadovas Arūnas Maliukas). 

Pirmosios vietos laimėtojais paskelbti Kazlų Rūdos Rimvydo Žigaičio menų mokyklos jaunių choras (vadovė Salomėja Vitukynienė) ir Rudaminos meno mokyklos jaunių choras (vadovė Genovaitė Kumpienė).

Jaunimo mišrių chorų kategorijoje trečiąją vietą pelnė Vilniaus lietuvių namų kamerinis choras (vadovė Judita Taučaitė); antrąją vietą iškovojo Vilniaus Gabijos gimnazijos mišrus choras (vadovė Edita Bagvilienė ir Simonas Šenderovas). Šios kategorijos pirmosios vietos laimėtojais tapo Kaišiadorių meno mokyklos Kruonio skyriaus choras (vadovė Vida Jočytė) ir Vilniaus Bernardinų bažnyčios choras „Švento Pranciškaus paukšteliai“ (vadovė Rita Kraucevičiūtė).

Kaip ir kasmet, vertinimo komisija išrinko geriausią chorą – konkurso nugalėtoją. Juo tapo Ukmergės Antano Smetonos gimnazijos mišrus jaunimo choras, o choro vadovė Jūratė Martinkutė tapo nominacijos „Geriausias dirigentas“ laimėtoja. Geriausia konkurso koncertmeistere pripažinta Rudaminos meno mokyklos jaunių choro koncertmeisterė Rita Pušinskienė.

Po konkurso chorai pasklido po seniūnijas. Koncertai vyko Kietaviškėse, Semeliškėse, Pakertuose (Kaišiadorių r.).

Nesiliaujantis lietus neleido pasigėrėti baigiamuoju chorų ir jungtinio choro koncertu miesto aikštėje. Tačiau tai nė kiek nesugadino jaunųjų dainininkų nuotaikos. Vievio gimnazijoje vykusiame chorų koncerte skambėjo lietuvių autorių ir užsienio autorių originalūs kūriniai, liaudies dainų išdailos, o dalyviai bei publika negailėjo aplodismentų, šūksnių „bravo!” ir komplimentų jauniesiems atlikėjams.

Elektrėnų savivaldybės mero Kęstučio Vaitukaičio padėkos raštus projekto dalyviams įteikė Elektrėnų savivaldybės švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Ramutė Strebeikienė. Paskelbti konkurso rezultatai, įteikti festivalio suvenyrai. Ypatinga akimirka: Dainiaus Pulausko įsteigtas pagrindinis konkurso prizas įteiktas konkurso nugalėtojui –  Ukmergės Antano Smetonos gimnazijos mišriam jaunimo chorui, kurio vadovė Jūratė Martinkutė pripažinta geriausia konkurso dirigente ir apdovanota specialiuoju prizu..

SUAUGUSIŲJŲ CHORŲ SAVAITGALIS

Jis prasidėjo Pernu (Estija) Mihkelio Liudigo vyrų choro koncertu. 75 metų jubiliejų šiemet švenčiantis choras siekia būti pavyzdžiu berniukų chorams, puoselėjant chorinio dainavimo tradicijas. Vievio kultūros centre vykusio koncerto metu skambėjo estų kompozitorių dainos, o publika turėjo galimybę pasiklausyti taip retai pas mus skambančio vyrų choro balsų. 

Šiemet pirmąkart chorams buvo pasiūlyta dalyvauti dviejuose konkursuose – pasaulietinės muzikos ir sakralinės muzikos. Chorus vertino komisija: Rasa Gelgotienė, Lietuvos chorų sąjungos prezidentė, LMTA lektorė, VU trijų chorų vadovė; Kastytis Barisas, VDU Švietimo akademijos profesorius, choro „Ave Vita“ meno vadovas, LMTA docentas; Dainius Pulauskas, džiazo muzikantas, pianistas, kompozitorius; Jolanta Pulauskienė, YAMAHA muzikos mokyklų tinklo vykdančioji direktorė Baltijos šalims.

Pasaulietinės muzikos konkurse chorai varžėsi keturiose – moterų, vyrų, mišrių ir senjorų chorų – kategorijose. Vertinimo komisijos sprendimu moterų chorų kategorijoje trečiają vietą pelnė Ukmergės kultūros centro moterų choras „Žemyna“ (vadovė Neringa Valinskienė); antros vietos laimėtoju paskelbtas Kaišiadorių kultūros centro moterų choras „Nona“ (vadovė Jurgita Jašauskienė); pirmąją  vietą iškovojo Jurbarko kultūros centro moterų choras „Saulė“ (vadovė Danutė Lapienė).

Vyrų chorų kategorijoje I vietos laimėtoju tapo Pernu (Estija) Mihkel’io Liudig’o vyrų choras (vadovė Evelin Mei).

Mišrių chorų kategorijoje trečiąją vietą pelnė Lietuvos mokslų akademijos mišrus choras (vadovė Judita Taučaitė) ir Marijampolės kultūros centro mišrus choras „Šešupė“ (vadovas Valdas Mačiulskas), antrąją – Lietuvos žemės ūkio ministerijos mišrus choras „Dobilas“ (vadovas (Ignas Garla). Šios kategorijos pirmosios vietos laimėtojas – Kretingos kultūros centro kamerinis choras „Kristale“ (vadovė Kristina Rimienė).

Senjorų chorų kategorijoje pirmoji vieta nebuvo skirta. Antrąją vietą pelnė Klaipėdos Žvejų kultūros rūmų mišrus senjoro choras „Atminties gaida“ (vadovas Vytautas Saikauskas), trečiąją – Kauno kultūros centro vyresnių žmonių mišrus choras „Ainiai“ (vadovė Giedrė Visockienė).

Geriausiu choru – konkurso nugalėtoju tapo VDU Žemės ūkio akademijos studentų mišrus choras „Daina“, o kolektyvo vadovė Ramunė Navickienė – nominacijos „Geriausias pasaulietinės muzikos konkurso dirigentas“ laimėtoja.

Šio konkurso „Geriausio koncertmeisterio“ nominacijos laimėtoja tapo Lietuvos žemės ūkio ministerijos mišraus choro „Dobilas“ koncertmeisterė  Liudmila Šapošnikova (Odesa).

Sakralinės muzikos konkurse trečiosios vietos laimėtojais tapo Babtų kultūros centro moterų choras „Gynia“ (vadovė Danutė Šakalienė), Jurbarko kultūros centro moterų choras „Lelija“ (Dalė Janušauskienė), Kaišiadorių kultūros centro moterų choras „Nona“ (vadovė Jurgita Jašauskienė) ir Kultūros centro Panevėžio bendruomenių rūmų mišrus choras „Čiūto“ (vadovė Dalia Gaspariūnienė). Antrąją vietą iškovojo Kazlų Rūdos savivaldybės kultūros centro mišrus choras „Viltis“ (Salomėja Vitukynienė) ir Radviliškio kultūros centro mišrus choras (vadovas Kęstutis Pakštas). Pirmosios vietos laimėtojais pripažinti Pernu (Estija) Mihkel’io Liudig’o vyrų choras (vadovė Evelin Mei), Jurbarko kultūros centro moterų choras „Saulė“ (vadovė Danutė Lapienė) ir Lietuvos žemės ūkio ministerijos mišrus choras „Dobilas“ (vadovas Ignas Garla).

Geriausio choro – konkurso nugalėtojo titulą pelnė ir Dainiaus Pulausko įsteigtą prizą laimėjo Kretingos kultūros centro kamerinis choras „Kristale“; šio choro vadovė Kristina Rimienė tapo nominacijos „Geriausias sakralinės muzikos konkurso dirigentas“ laimėtoja.

„Geriausio koncertmeisterio“ nominaciją laimėjo Kaišiadorių kultūros centro moterų choro „Nona“ koncertmeisterė Dalia Eidukienė.

Savaitgalio renginių ciklą vainikavo suaugusiųjų jungtinio chorų koncertas. Nors visą dieną organizatorius ir dalyvius neramino nesiliaujantis lietus, vakarop sušvito saulė, ir spalvinga festivalio dalyvių eisena, lydima Lietuvos kariuomenės Sausumos pajėgų orkestro (vadovas Ramūnas Valaitis, dirigentas Rokas Podelis) ir Vievio Jurgio Milančiaus pradinės mokyklos mergaičių šokių kolektyvo „Boružėlės“ (vadovė Dijana Petkevičienė), nusidriekė Vievio gatvėmis, o kelių šimtų dainininkų choras Vievio misto aikštėje susibūrė bendrai dainai, Koncerto metu skambėjo Lietuvos dainų švenčių repertuaro dainos, pasaulinės klasikos kūriniai. Jungtiniam chorui dirigavo fetsivalyje dalyvaujančių chorų vadovai. Pasveikinti ir pagerbti chorai, šiemet švenčiantys jubiliejines sukaktis. Chorus sveikino ir simbolines dovanėles įteikė Lietuvos Respublikos Seimo narys Kęstutis Vilkauskas, skambių dainų jubiliejų švenčiančioje Mažojoje Lietuvos kultūros sostinėje Vievyje choristams linkėjo Elektrėnų savivaldybės meras Kęstutis Vaitukaitis, įsteigęs Padėkos raštus visiems festivalio dalyviams, už pagarbą ir meilę lietuviškai dainai dainininkams dėkojo Elektrėnų savivaldybės tarybos narė Viktorija Juknevičienė. 

 

Visi projekto dalyviai namo parsivežė ir festivalio suvenyrus bei verslininko Edvino Virpšos – nuolatinio „Mūsų dainose“ rėmėjo – saldžias dovanas.

Ypatingas šventės akcentas – konkursų rezultatų bei nominacijų laimėtojų paskelbimas, Dainiaus Pulausko įsteigtų prizų įteikimas konkursų nugalėtojams ir finalinė daina, diriguojama prof. Kastyčio Bariso, dar labiau suartinusi dainininkus…

Finalinis suaugusiųjų chorų savaitės renginys – Pernu vyrų choro sekmadienio koncertas Trakų Salos pilies priešpilyje. 

Gegužę baigėsi Chorų festivalio – konkurso „Mūsų dainose“ didžiausi renginiai. Tačiau projektas tęsiasi. Kaip kasmet kviečiame seniūnijų gyventojus į bendruomenių dainavimo vakarus, chorų koncertus.

Didžiulį būrį chorinės dainos mylėtojų sukvietęs festivalis – puiki dovana 500 metų sukaktį švenčiančiam Vieviui – Mažajai Lietuvos kultūros sostinei 2022.

Audronė Stepankevičiūtė, 

projekto Chorų festivalis-konkursas „Mūsų dainose“ vadovė