14. Vievio (Ivio ežeras), paminklas Oginskiams

14. Vievio (Ivio ežeras), paminklas Oginskiams

14. Vievio (Ivio ežeras), paminklas Oginskiams

pastedGraphic.png

Ežeras ledyninės kilmės (ledo guolio), senuosiuose žemėlapiuose iki 2005 m. vadinamas Ivio ežeru. Plotas 3,016 km², kranto linijos ilgis 8 kilometrai, didžiausias gylis 33 m.( prie pirties), vidutinis 12,9 m. Ežero krantai aukšti, žemiausias pietinis, pelkėtas ežero krantas. Į ežerą įteka 8 mažutėliai upeliūkščiai, išteka vienas upelis – Pylimas.

Ežero augalija negausi, ežeras nėra žuvingas, nors kartais įžuvinamas, o tarybiniais metais netgi

unguriais, kurie beveik sunaikino vėžių populiaciją. Vieną kitą unguriuką žvejai vasarą pagauna ir

dabar. Ežero pakrantėje tai vienoje, tai kitoje vietoje įsikuria bebrai, pavinguriuoja žalčiai, o

dominuojantys paukščiai – laukiai, antys, kirai. Rudeniop čia atskrenda kormoranai, keletas gulbių

ir baikštuoliai baltieji garniai.

Anksčiau ežeras buvo apaugęs gausia augalija – gluosniais, ievomis, blindėmis, alksniais ir kitais

drėgmę mėgstančiais augalais, bet ilgainiui medžiai buvo stipriai iškirsti, šiaurinėje dalyje

pelkynėliai nusausinti. Čia kuriasi žmonės, natūraliai gamtai lieka vis mažiau vietos. Dėl aplinkinių miškų kirtimo miestelyje apsilanko lapės, buvo užklydusi netgi lūšis.

pastedGraphic_1.png            pastedGraphic_2.png

Tarpukariu Vievis buvo laikomas neblogu kurortu, netgi tarybiniais laikais čia apsistodavo nemažai poilsiautojų iš Leningrado (dab. Peterburgo).

Ežeras ir jo apylinkės ilgą laiką priklausė didikų Oginskių giminei. Labiausiai savo valdomis Vievyje rūpinosi Bohdanas Oginskis, pastatęs čia cerkvę, įkūręs vienuolyną, nuo unitų persekiojimų iš Vilniaus perkėlęs šv. Dvasios vienuolyno brolijos spaustuvę, įkūręs parapinę mokyklą. Mirus B. Oginskiui, jo giminė perėjo į katalikybę ir nutolo nuo Vievio valdų. Paskutinysis Vievio valdytojas , bažnyčios fundatorius buvo Gabrielius Oginskis. Jis aktyviai dalyvavo 1830-1831 m. sukilime prieš caro valdžią, todėl sukilimui pralaimėjus jo dvarai, tarp jų  ir Vievis, buvo konfiskuoti ir atiteko rusų valdžiai. Taip baigėsi beveik 250 metų trukęs Oginskių valdymas Vievyje ir jo apylinkėse.

Oginskių giminei ir jų nuopelnams Vievyje paminėti  buvo sukurtas šis K. Musteikio paminklas, o takas palei ežerą pavadintas Oginskių taku. Prie tako keliose vietose įrengti keli informaciniai stendai apie Oginskių giminės nuopelnus Lietuvai.

14.Lake Ivie, monument to the Oginsky family

Up to 2005 glacier origin lake was called Ivis in old maps. It‘s area is 3, 016 square km, it‘s shore lines are 8 km, maximum depth is 33m (near the bath house), average depth is 12,9m. Shores are high, the lowest and swampy is southern one. Eight streams flow into the lake, one – Pylimas flows out.

 Lake plants are poor, also it isn‘t abundant in fish, therefore it is fish stocked time to time. During Soviet times there were eels, that demaged almost the entire. Time to time fishermen catch eels now. In some places beavers live, grass – snakes are waving and dominant birds: coots, ducks, gulls. In autumn cormorants and a few swans and egrets. 

Formerly the lake was surrounded by reach flora: willows, padus, great sallow, alders and other love wet plants, but eventually trees were cleared, in the nothern part wetlands drained. People settle down, so for the nature little space is left. Because of deforestation of local forests foxes are common guests to the town, even lynx was strayed. 

pastedGraphic.png            pastedGraphic_1.png

Between the wars Vievis was considered as a fair resort, even during Soviet Union period vocationers from Leningrad used to came here.

Lake and its districts belonged to the noble family Oginskiai. Bohdan Oginsky was the one who took care about Vievis, he built here ortodox church, established the Monastery, he moved from Vilnius st. Spirit‘s monastic brotherhoods printing house to avoid persecution of  unitarians and set up parochial school. After B. Oginskis death his family converted to catholicism and digressed from Vievis‘s holdings. The last proprietor of Vievis was church‘s fundator Gabrielius Oginskis. He took part actively  in 1830-1831 years the uprising against the Tsar, for that reason after the defeat his mansions that time and Vievis were confiscated and were under Russian governance. This is how ended Oginsky family‘s management of Vievis and its districts.

Modest monument was created in Vievis to comemorate K. Musteikis all Oginsky lineage and merit, and a path near the lake named Oginsky Path. Information stands about Oginskiai lineage and merit to Lithuania were installed in some places near the path.