15. Liudo Giros gatvė – kultūros centras

15. Liudo Giros gatvė – kultūros centras

15. Liudo Giros gatvė – kultūros centras

Tokį pavadinimą šiai gatvei apie 1920/21 metus suteikti pasiūlė J. Milančius. Kodėl? Vykstant LR Nepriklausomybės kovoms su lenkais L. Gira buvo Krašto apsaugos ministerijos Generalinio štabo žvalgybos skyriaus viršininkas. Jo skyrius susekė ir likvidavo lenkų karinių organizacijų POW ir OSN narių ir jų šnipų veiklą. Šios karinės struktūros siekė nuversti Lietuvos valdžią ir prijungti Lietuvą prie Lenkijos, t. y. mes turėjome tapti Lenkijos provincija.

Žvalgybos skyriaus padalinys ilgą laiką dirbo Kaišiadoryse, dalis stebėjo ir rinko informaciją Vievyje, pro kurį ėjo lenkų šnipų keliai, o jiems padėjo vietiniai informatoriai. Už nuopelnus Lietuvai L.Gira ir jo skyrius buvo apdovanoti. Kaišiadoryse, kituose Lietuvos miestuose, taip pat ir Vievyje jo vardu buvo pavadintos gatvės.

pastedGraphic.png                            pastedGraphic_1.png

L. Giros gatvė                                                          L. Giros – Trakų g. kampas

pastedGraphic_2.png         pastedGraphic.png

Trakų gatvė 1969 m.                                                      Trakų gatvė 2022 m.

15. Liudo Giros street- culture centre

 

The name of this street was offered in 1920/22 by J. Milančius. Why? While Lithuania was fighting for the independence of the Republic of Lithuania with Poland, L. Gira was Chief of the Intelligence Division of the General Staff of the Ministry of Coast Guard. His department followed and liquidated Polish military organization POW and OSN activities of members and their spies. These military structures tried to overthrow the Lithuanian government and connect Lithuania to Poland by that they wanted Lithuanian`s to become a Polish province.  A division of the intelligence department for a long time worked in Kaišiadorys, part of them observed and collected information in Vievis through which the paths of Polish snipers passed, and they were helped by local informants. For merits for Lithuania L. Gira and his department were rewarded. In Kaišiadorys and in other Lithuanian cities as well in Vievis streets were named after him.

pastedGraphic.png                 pastedGraphic_1.png

L. Giros street                                         L. Giros – Trakų street corner

pastedGraphic_2.png     pastedGraphic.png

Trakų street in 1969 m.                                                    Trakų street 2022 m.