6. Lietuvos kelių muziejus

6. Lietuvos kelių muziejus
(Kauno g. 14)

  6. Lietuvos kelių muziejus (Kauno g. 14)

Įkutas 1995 metais. Muziejaus įkūrėjas ir puoselėtojas – J. Stepankevičius. Šis nusipelnęs kelininkas, išėjęs į užtarnautą poilsį, važinėjo po Lietuvą, ieškodamas istorinę vertę turinčių eksponatų muziejui. Direktoriaus entuziazmo ir įdėto darbo rezultatas – ekspozicija, įvairiapusiškai atspindinti sunkų ir atsakingą kelininkų darbą. Muziejaus eksponatai pasakoja Lietuvos kelių istoriją nuo senovės iki šių laikų. Tai įvairūs kelių tiesimo ir tvarkymo senieji įrankiai, vežimai, mašinos, kelio ženklai. Angaruose ir lauke eksponuojama prieškarinė ir pokarinė kelių tiesimo ir priežiūros technika: senovinis arklių tempiamas bitumo katilas, traktoriai, ekskavatoriai, buldozeriai. Neįtikėtina, bet šiuos eksponatus galima ne tik apžiūrėti, bet ir įlipti į šias mašinas, pajusti jų galią, nusifotografuoti. Labai įdomi kelininkų avalynė, turėjusi apsaugoti nuo vibracijos – klumpės ir čempės, pagamintos iš … padangų gumos. Pašokti su tokia avalyne vargu ar pavyktų, bet vibracują ji tikrai sumažina ir praktiškai nieko nekainuoja. Efektyvu.

Kelių muziejuje sukaupta ir etnografinė ekspozicija. Tai kelininkų senųjų namų apyvokos reikmenys, rakandai ir darbo įrankiai, atspindintys jų kasdienybę ir buitį.

Užsukime į Kelių muziejų, bus įdomu ir mažiems, ir dideliems.  

Established in 1995. Founder and maintainer of the museum J.stepankevicius. After his retirement, this well-deserved road worker travelled around Lithuania in search of exhibits of historical value for the museum. The result of the Director’s enthusiasm and hard work is an exhibition that reflects the hard and responsible work of the road workers in a variety of ways.

The museum’s exhibits tell the story of Lithuania’s roads from ancient times to the present. These include various old tools, carts, machines, road signs and road construction and maintenance equipment. Pre-war and post-war road construction and maintenance machinery is on display in the hangars and outdoors: an ancient horse-drawn bitumen boiler, tractors, excavators, bulldozers.

Incredibly, you can not only see these exhibits, but you can also climb into these machines, feel their power and take photos. The road workers’ footwear is very interesting, and is supposed to protect them from vibrations: knee pads and chaps made of … tyre rubber. It’s unlikely that you could dance in such footwear, but it certainly reduces vibration and costs practically nothing. Effective.

The Road Museum also has an ethnographic exposition. It is a collection of old household goods, utensils and working tools reflecting the everyday life and lifestyle of the road workers.

Come to the Road Museum, it will be interesting for young and old alike.