9. Parapijos namas, buvusios sinagogos vieta

9. Parapijos namas, buvusios sinagogos vieta
(Vilniaus g. 40, 47)

 

9. Parapijos namas, buvusios sinagogos vieta ( Vilniaus g. 40, 47)

Šiame parapijos pastate kurį laiką gyveno ir dirbo kunigas Česlovas Kavaliauskas.

Iš senosios graikų kalbos jis išvertė Naująjį Testamentą,  parašė įvadus ir sąvokų žodyną. Prie vertimo darbavosi 4 metus (1966 – 1970 m.). Lietuvoje ir užsienyje išleisti 42 jo versto Naujojo Testamento leidimai. Mirė 1997 m., palaidotas Vievyje bažnyčios šventoriuje.

Priešingoje kelio pusėje, kur dabar yra Ergo draudimas ir buvusi dujų kontora, tarpukariu stovėjo žydų sinagoga, kuri sudegė karo metu. Kada buvo pastatyta, kokiomis aplinkybėmis sudegė, kol kas žinių neturime. Vievis jidiš kalba – Vevye.

pastedGraphic.png

Parapijos namas

9. Parish house, previous location of the synagogue

For some time, priest Česlovas Kavaliauskas lived and worked in this parish building.

He translated the New Testament from the old Greek, wrote introductions and a glossary. He worked on the translation for four years (1966-1970). 42 editions of his translation of the New Testament were published in Lithuania and abroad. He died in 1997 and was buried in the churchyard of the Vievis church.

On the opposite side of the road, where Ergo insurance currently is and a gas office used to be, a Jewish synagogue stood during interwar, but it burned down in the war. Currently we have no knowledge of when it was built or what caused the fire. Vievis in Yiddish – Vevye.

pastedGraphic.png

Parish house