Kamerinis choras CON MOTO: metų pabaiga su koncertais

Kamerinis choras „Con moto“ metus baigia koncertuodamas, dalyvaudamas festivaliuose, projektuose. 

Pasitinkant Vilniaus 700 metų jubiliejų, LŽŪM mišrus choras „Dobilas“ (vad. Ignas Garla) lapkričio 26 d iteikė gražią muzikinę dovaną gimtajam miestui – chorų festivalį „Vilniui dainuoki, širdie“  . Kartu su chorais „Dobilas“, „Alumni Vilnenses“,„Sodžius“ (Vilnius) , “Diemedis“ (Kaunas), ansambliu „Labingis“ dalyvavo ir mūsų „Con Moto“. Koncerto metu chorai keitė vienas kitą atlikdmi sostinei skirtas dainas.  Jungtinis choras, kuriam dirigavo dalyvaujančių kolektyvų vadovai, įspūdingai suskambėjo atlikdamas Jono Tamulionio „Buvo dūda Vilniuj“, Tomo Leiburo „Vilniaus mozaika“, Vytauto Kernagio „Baltas paukštis“, Konrado Kavecko „Vilniuje žydi liepos“, Miko Vaitkevičiaus „Senieji Vilniaus stogai. Festivalį vainikavo daugelio chorų festvalio himnu tapusi  J. Gudavičiaus „Kur giria žaliuoja“, kuriai pasikeisdami dirigavo visų chorų vadovai.

Trečiąjį Advento savaitgalį „Con moto“ dalyvavo Domeikavoje (Kauno r.) vykusiame respublikiniame adventinės ir kalėdinės muzikos festivalyje „Šv. Kalėdų skambesy…“. Jaukiame ir nuoširdžiame renginyje, kurį organizavo Ramučių kultūros centras ir choras „Versmė“ (vad. R. Endriukaitienė), dalyvavo vaikų ir suaugusiųjų chorai bei ansambliai iš Domeikavos, Ežerėlio, Kulautuvos, Raudondvario, Kauno. „Con moto“ parengė ir atliko programą iš Nijlės Sinkevičiūtės ciklo „Kalėdinė muzika“.

Chorai bendrauja dalyvaudami ne tik oficialiuose festivaliuose, konkursuose. Svarbu nepamiršti kolegų jiems svarbių švenčių proga. Varėnos kultūros centras pakvietė „Con moto“ dalyvauti mišraus choro „Harmonija“  10-ties metų sukakčiai skirtame koncerte. Per pastaruosius keletą metų Varėnos „Harmonija“ (vad. I. Zalanskienė) ne kartą dalyvavo chorų festivalyje „Mūsų dainose“ Vievyje, projekte „Dainuoju Naujalį su maestro“ ir kt., o „Con moto“ dainininkai  – varėniškių inicijuotame projekte ,,Chorų festivalis, skirtas M. K. Čiurlionio145-osioms gimimo metinėms”. Šventinio koncerto metu chorai dovanojo jubiliatams specialiai parengtas dainas, jungtinio choro kūrinius. Po koncerto vykusioje vakaronėje skambėjo chorinės dainos, „netilpusios“ į koncertinę programą.

 

„Con moto“ šiųmetinė koncertinė veikla dar nesibaigė. Šv. Kalėdų rytą choras giedos Šv. Mišiose Vievio bažnyčioje, o gruodžio 28 d. kviečia visus į Vievio Mažosios Lietuvos kultūros sostinės 2022 baigiamąjį renginį ir projekto „Mano instrumentas – balsas“ baigiamąjį koncertą Vievio bažnyčioje. „Con moto“ kartu su Vilniaus universiteto chorais, orkestru, profesionaliais solistais atliks Kamilio Sen-Sanso (Camille Saint-Saëns) „Kalėdinę oratoriją“.

Kamerinio choro „Con moto“ dainininkai linki visiems džiaugsmingų ir jaukių Šv. Kalėdų bei taikių, spalvingų, dainingų Naujųjų!!!

Audronė Stepankevičiūtė

Kamerinio choro „Con moto“ vadovė

Audriaus Petrausko foto