Dramos kolektyvas „Vievio teatras“

Vievio kultūros centro „Vievio teatras“ savo veiklą pradėjo 2014 m. pabaigoje. „Nauji karaliaus drabužiai“ buvo pirmoji šio teatro pastatyta interpretacija, kurią parodė Vievio ir Kazokiškių žiūrovams.

Iki 2019 m. kolektyvui vadovo Vanda Bukėnienė, po to vadovavimą perėmė Mykolas Krasnickas, kuris baigė Vandos Bukėnienės pradėtą Moljero "Daktaras per prievartą".

Tuomet vadovo pozicijas perėme dabartinis režisierius Vytautas Mikalauskas

2019 m. projekto "Teatro ritmu" įgyvendinimo metu į teatro veiklą aktyviai įsitraukė profesionalus teatro bei masinių renginių režisierius, aktorius, Lietuvos kultūros ir politikos veikėjas Vytautas Mikalauskas.

Elektrėnų savivaldybės ir Vievio teatro mylėtojai su šio režisieriaus darbais pažintį pradėjo nuo spektaklio Aišbės "Avinėlis nekaltasis". Šį spektaklį spaudos atstovai įvardijo kaip "Teatro premjeros stebuklą, sukurta per kelis mėnesius"

Po šios premjeros aktoriai nenorėjo prarasti galimybės dirbti su režisieriumi ir taip iki šiol tęsiasi bendra kelionė teatro pažinimo link.

2020 m. Režisieriaus iniciatyva teatras pirmą kartą dalyvavo Lietuvos suaugusiųjų mėgėjų teatrų apžiūroje-šventėje "Atspindžiai" su spektakliu Aišbės "Avinėlis nekaltasis" (rež. Vytautas Mikalauskas). Šio respublikinio renginio diplomantu nominacijoje „Ryškiausias antro plano vaidmuo“ tapo kolektyvo narys Eligijus Ramanauskas; jam birželio pabaigoje Joniškyje vykusio mėgėjų teatrų festivalio-šventės „Tegyvuoja teatras“ metu, įteiktas šios nominacijos diplomas.

2021 m. Teatras su nauju spektakliu "Neatmezgamas mazgas", (rež. Vytautas Mikalauskas)  gastroliavo Parnu (Estija).

2022 m. Vievio teatras savo pastangomis suorganizavo du didelius teatro festivalius Vievyje. Taip pat pristatė naują premjerą pagal V. Rimkevičių

Šiuo metu teatrą lanko 15 skirtingo amžiaus ir profesijų žmonių. Kolektyvas aktyviai vaidina ne tik Elektrėnų savivaldybėje, bet mielai vyksta į visus Lietuvos miestus ir net į Užsienyje vykstančius renginius ir festivalius.

Veikla: suaugusių trupė aktyviai repetuoja ir dalyvauja įvairiuose projektuose. Kasmet studija paruošia po 2 premjeras, jas rodo ne tik Vievio, tačiau ir aplinkinių seniūnijų gyventojams. Per beveik 6 metus Vievio teatro nariai rengė pasirodymus Kazokiškėse, Semeliškėse, Elektrėnuose, Kruonyje ir kitur. 2018 m. „Vievio teatro“ kolektyvas aktyviai ruošėse Lietuvos dainų šventės teatro dienos pasirodymui. Vyko du dideli pasirodymai Birštone ir Telšiuose, o finalinė kolektyvo kompozicija „Spindulys esmi šviesos begalinės“ pagal Vydūną buvo atlikta Vilniuje, Bernardinų sodo scenoje. Iš viso kolektyvas yra pastatęs apie 12 įvairaus stiliaus ir trukmės spektaklių, dažnai prisideda prie Lietuvos švenčių minėjimo ir kitų Vievio kultūros centro renginių.

Repeticijų grafikas: (Informacija ruošiama...)