Linijinių šokių kolektyvas „VievioLin“

Apie: Vievio linijinių šokių kolektyvas susibūrė 2016 m. pradžioje kaip Vievio TAU sveikos gyvensenos fakulteto sudedamoji dalis. Susirinko apie 15-20 moterų, bet pagrindinės šokėjos išliko tos pačios iki šių dienų.  Šiuo metu turime apie 25-30 būrelio narių pažengusiųjų ir pradedančiųjų grupėse. Nuo 2017 metų rudens Vievio Tau šokėjų grupė prisijungė prie kultūros centro kolektyvo ir pasivadino „VievioLin“. Linijiniai šokiai – tai šokiai su pasikartojančia žingsnelių seka. Šokami linijomis. Nėra fizinio kontakto tarp šokėjų. Visi juda ta pačia kryptimi, daro tuos pačius žingsnelius. Linijiniai šokiai yra siejami su amerikietiška kantri šokių kultūra.

Linijinius šokius gali šokti kiekvienas žmogus nepriklausomai nuo ūgio, svorio, amžiaus ar gebėjimų. Šie šokiai ne tik puiki laisvalaikio praleidimo, sveikatingumo ir saviraiškos forma. Sykiu tai - gyvenimo būdas.

Vadovė: Nijolė Anskaitienė

Veikla: Kolektyvas dalyvauja įvairiuose Vievio kultūros centro organizuojamuose renginiuose (senjorų festivalyje „Su pavsariu širdy“, Oninių šventėje ir kt.). „VievioLin“ dalyvavo linijinių šokių festivalyje „Visagino Country“, vakarėliuose Lietuvoje, šoko turistinių išvykų metu užsienyje, Vilniaus m. Balsių mikrorajono šventėje, Elektrėnų rudens šventėje, Semeliškių festivalyje ir kitose aplinkinių kaimelių šventėse. Kasmet paskutinį gegužės savaitgalį kolektyvas vyksta į Palangoje organizuojamą festivalį „Sportas visiems“.

Užsiėmimų grafikas: (Informacija ruošiama...)