Atrask vasaros džiaugsmus 2019

Atrasti vasaros džiaugsmus

Daugeliui šeimų vasarą iškyla problema, kaip užtikrinti saugų vaikų užimtumą atostogų metu. Vievio
kultūros centras stengiasi prisidėti prie šios problemos sprendimo, jau keletą metų organizuodamas
dieninę stovyklą. Projektą „Atrask vasaros džiaugsmus 2019“ finansuoja Elektrėnų savivaldybė pagal
vaikų vasaros užimtumui skirtą Švietimo ir ugdymo programą.

Penkiasdešimt Vievio vaikų, kurių amžius nuo 6 iki 11 metų, dvi savaites dalyvavo dieninės stovyklos
veiklose. Stovyklautojų užimtumu ir saugumu rūpinosi vadovai Saulė, Kęstutis, Dijana, Dalia, jiems
padėjo savanorės gimnazistės Vėtra ir Danielė. Birželis dovanojo saulėtą ir karštą orą, todėl vaikai daug
laiko praleido paplūdimyje maudydamiesi, braidydami, žaisdami paplūdimio tinklinį. Sportinės veiklos,
žaidimai vyko kasdien naujojoje Vievio laisvalaikio ir pramogų zonoje. Nepamiršome kultūrinės bei
meninės edukacijos: vaikai lankėsi Vievio kelių muziejuje, Žemės gelmių informacijos centre, Vievio
meno mokykloje pedagogų padedami piešė ir tapė, o savanorės Vėtra ir Danielė mokė stovyklautojus
šiuolaikinių šokių.
Daug džiaugsmo ir naujų patirčių vaikams suteikė edukacinės išvykos. Netoli Kernavės įsikūrusiame
žemaitukų veislės žirgų auginimo ūkyje vaikai daug sužinojo apie žirgų auginimą, turėjo galimybę
pajodinėti, pasivėžinti karieta, pašerti žirgus.
Stovyklos pabaigą atšventėme Anupriškių nuotykių parke. Laipiojimas medžiuose ir tarp jų įrengtose
trasose – puikios sportinės pratybos, ne tik ugdančios ištvermę, drąsą, bet ir teikiančios gausybę
teigiamų emocijų ir gerą nuotaiką.
Dėkojame Vievio pradinės mokyklos administracijai už stovyklos veikloms suteiktas patalpas, Vievio
meno mokyklos administracijai ir pedagogams už pravestus edukacinius dailės užsiėmimus, Vievio
kelių muziejaus gidui Juozui Stepankevičiui, Žemės gelmių informacijos centro vadovui Vytautui
Puronui už pravestas ekskursijas ir, žinoma, jauniesiems stovyklautojams už smagiai ir prasmingai
kartu praleistą laiką.
Laukiame stovyklautojų kitąmet stovykloje „Atrask vasaros džiaugsmus 2020“!

Audronė Stepankevičiūtė,
Vievio kultūros centro direktorė

Projektą finansuoja