Vilniaus apskrities kultūros darbuotojų kvalifikacijos kėlimo seminarų ciklas

Kultūros darbuotojai kelia kvalifikaciją

 

Vievio kultūros centras įgyvendino projektą „Vilniaus apskrities kultūros darbuotojų kvalifikacijos kėlimo seminarų ciklas“, kurį finansuoja Lietuvos kultūros taryba bei Elektrėnų savivaldybė.

2020-04-03 teisės akte „Dėl Kultūros sektoriaus darbuotojų 2020–2022 metų kvalifikacijos tobulinimo programos patvirtinimo” (Nr. ĮV-284), keliama kultūros sektoriaus kompetencijų lavinimo stygius, bei nurodoma, jog atlikus kiekybinius ir kokybinius tyrimus, buvo nustatyta: „kad sparčiai kintančio šiuolaikinio kultūros lauko iššūkių kontekste kvalifikacijos tobulinimo poreikį pripažįsta dauguma apklaustųjų kultūros lauko žaidėjų 90 % išreiškia profesinio augimo poreikį”.

Projekto metu Vievio kultūros centras surengė net aštuonis profesionalių lektorių mokymus, kurie buvo skirti Vilniaus apskrities kultūros sektoriaus darbuotojams. Karantino laikotarpiu buvo surengti keli virtualūs seminarai naudojantis „Zoom“ bei „Microsoft Teams“ programėlėmis. Vos tik leido gerėjanti pandaminė situacija Lietuvoje, buvo labiau orientuotasi į kontaktinius susitikimus, nes daugumos lektorių nuomone, informacija geriau yra įsisavinama gyvuoju, kontaktiniu būdu. Projekto eigoje buvo suregti du hibridiniai seminarai, kai teorinė medžiaga yra dėstoma virtualiu būdu, o praktinės užduotys atliekamos kontaktinio susitikimo metu.

image0 6 1

 

image1 4 1

 

Projekto metu buvo surengti šie mokymai: „Naujas požiūris į kultūros įstaigų vaidmenį kuriant naują visuomenę” (lektorius Algirdas Karalius), „Kūrybiškumo ugdymas bendruomenėje” (lektorius Romas Matulis), „Retorika. Viešojo kalbėjimo mokymų ir įgūdžių lavinimas” (lektoriai Andrius Ivanovas ir Vyrautas Kontrimas), „Įtakos manipuliacijos: taikymas ir neutralizavimas” (lektorius Juris Belte), „Asmeninis efektyvumas ir laiko valdymas“ (lektorius Algimantas Navickas), „Streso valdymas” (lektorė Sigita Petrovė), „Kultūros inovacijų kūrimas ir valdymas” bei „Virtualių renginių organizavimas” (lektorė Aistė Ptakauskė). Visos šios temos yra aktualios kiekvienam kultūros lauko darbuotojui, o kompetencijų lavinimas yra svarbi jų darbo specifikos užduotis. Daug dėmėsio susilaukė „Virtualių renginių organizavimo” mokymai, kas rodo jog tema yra labai aktuali visiems, kurie susiduria su renginių organizavimu, o ypatingai po susiklosčiusios pandeminės situacijos.

Po kiekvieno 8 akademinių valandų seminaro dalyviui buvo išduodami kvalifikacijos kėlimą patvirtinantys pažymėjimai. Dėkojame Elektrėnų Švietimo paslaugų centrui už bendradarbiavimą išduodant pažymas projekto dalyviams.

Projekto metu buvo pastebėta, kad kvalifikacijos kėlimo seminarų poreikis vis didėja, todėl sieksime ir toliau įgyvendinti tokio pobūdžio projektus bei pasiūlyti profesionalius seminarus ne tik Elektrėnų savivaldybės, bet Vilniuas apskrities kultūros darbuotojams.

 

Saulė VYŠNIAUSKAITĖ
Vievio kulūros centro projektų vadovė

Projektą finansuoja