Projektas „Teatro Virusas Vievyje”

Su lig 2022-jųjų metų pabaiga, baigėsi ir projetas „Teatro Virusas Vievyje”. Per dvejus projekto metus susiūrė glaudi teatro bendromenė, kuri kartu su profesionaliu režisieriumi Vytautu Mikalausku pastatė du speklatklius”: „Neatmezgamasis mazgas” (2021) ir „Šlovinam ragus ir uodegą” (2022).

Projekto metu buvo organizuotos gastrolės Elektrėnų savivaldybės miestuose ir miesteliuose. Gastrolių metu buvo suburtos bendruomenės, neabejingos teatro menui.

Projekto metu buvo surengti du teatro festivaliai, kurie Vievio bendruomėnę džiugino teatro pasirodymais.