Viešųjų pirkimų informacija

Informacija dėl viešuųjų pirkimų viešinimo

 

Vykdant tik mažos vertės pirkimus, pagal Viešųjų pirkimų tarnybos paaiškinimą, savo internetinėjė svetainėje privalome viešinti:
1. Pagrindimus tais atvejais, kai CPO siūlomos prekės, paslaugos, darbai perkami ne per CPO, o savarankiškai (Sutarties vertė nuo 10000 eur be PVM).
2. Mažos vertės pirkimų taisykles (tik komunalinio sektoriaus perkantiems subjektams).
Perkantysis subjektas ir organizacija yra skirtingos sąvokos, reiškiančios skirtingo tipo organizacijas, kurioms taikomos skirtingų teisės aktų nuostatos. Perkantieji subjektai pirkimus vykdo pagal Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančių subjektų įstatymą.

Informacija pateikiama vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos patvirtintu Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašu.